Naše ovečky     
 

 

    Vytvořili jsme tuto novou sekci, jelikož jsme Vás, naše návštěvníky nechtěli ochudit o naše krásné zážitky s našimi dalšími spolubydlícími v naší chovatelské stanici. Jsou nimi naše ovečky. /Ovce vřesové/ Proto jsme pro Vás připravili informace o tomto plemeni a také spoustu fotografií a zážitků.

       
Ovce vřesová - historie plemene


    Ovce vřesová je extenzivní plemeno pocházející ze severozápadního Německa a její
fylogenetický původ je odvozen od evropské divoké ovce muflona (Ovis ammon musimon).
Plemeno se chová i v Polsku a má název wrzosowka, proto se u nás označuje i termínem vřesůvka. Anglický název je Heath. Tyto ovce patří do skupiny krátkoocasých.
    Je to jedno z nejstarších německých plemen ovcí a nemá přimíšenu žádnou cizí krev. Po staletí jsou tyto nenáročné ovce chovány na chudých písčitých půdách vřesovišť, která jsou jejich pastvou udržována v přirozeném stavu. Od toho pochází i jejich jméno. V němčině se jmenují haideschnucke (die Heide – vřesoviště). Jejich pohyb po vřesovištích slouží také tomu, aby v pozdním létě, kdy vřes kvete, roztrhaly četné pavučiny a umožnily tak včelám nerušenou sklizeň. V 19. století jich bylo chováno přes 2 miliony, dnes jich je v Dolním Sasku kolem 15 000, z toho více jak polovina v přírodní rezervaci Luneburské vřesoviště.

       
Popis plemene:

 

    Ovce vřesová má malý tělesný rámec. Na dlouhé hlavě jsou dozadu zatočené rohy, u beranů se šnekovitě vinou do strany. Uši jsou malé, šikmo postavené, Krk je vysoko nasazený, trup hluboký, klenutý a postoj suchý a jemný. Vyznačují se tvrdými paznehty. Splývané rouno se skládá ze smíšené hrubé vlny s jemnou podsadou.Vlna je v podstatě velmi nekvalitní a tudíž bezcenná. V Austrálii ji používají místo mulčovacích fólií pod ovocné stromy. Zbarvení vlny je šedé, hlava a končetiny jsou černé. Jehňata se rodí černá. Pro svou tvrdost a nanáročnost jsou ovce vřesové vhodné k údržbě zatravněných ploch i horší kvality. Cení se i jejich atraktivní vzhled – rohy beranů jsou impozantní. Hlavní užitkovou vlastností je výborné maso specifických vlastností. Je tmavé, libové, jemné, bez tuku a aromaticky připomíná zvěřinu.

    Tady bych chtěla podotknout, že nejsme těmi správnými chovateli, poněvadž naše ovečky nejíme, dostávají hned po narození nebo po nákupu jména a pokud je neprodáme, mají u nás zajištěnou doživotní péči.Je polovina dubna 2004 a já Vám popíšu naše stádečko. Momentálně máme berana Čerta a 3 dospělé ovečky.
Káču, jejíž matka byla jako březí začátkem roku 2002 dovezená z Německa.
Roční Agátu – která je dcerou Čerta a jedné z našich původních vřesovek Betyny.
Další dospělá ovečka je kříženka, původním jménem Křivulka – nyní Cibulka, máma měsíčního beránka Péti.
Na velikonoční pondělí se Káče narodila malá černá „ holčička“ – ovenka Apolenka, které říkáme Poly.

 

 

Srovnání chovu: beran x pes

 

    Pro zajímavost popíšu rozdíl mezi uchovňováním beranů a psů. Irský vlkodav projde svodem mladých a bonitací, kdežto beránek musí být předveden na nákupních trzích. Zde členové dílčích komisí sečtou jeho body, které získá za původ, kvalitu vlny, osvalení a exteriér. Podle
výsledku je potom zařazen do výsledné třídy nebo vyřazen z chovu. Třídy jsou - od nejvyšší - elita rekord, elita A, elita b a třída I. Tady se musím pochlubit, že náš beran Čert má rodokmen, pochází z linie Vřes a je plemeník zařazený do třídy elita rekord.

 
 

 © David Valášek 2003-5